Wellpeg

Svými službami pokrýváme především vytěžování informačních zdrojů na území České republiky.

Další teritoria pokrýváme pomocí zdrojů dostupných přes internet a prostřednictvím vazeb na různé profesní komunity.
(např. SCIP - Society of Competitive Intelligence Professionals, www.scip.org)

Pro zpracování informací využíváme specifické informační zdroje podle požadavků klienta.

Informace získáváme formou interview s lidmi, kteří mají znalost dané problematiky.

© Copyright 2016 Wellpeg, s.r.o.