Wellpeg

Zpracováváme kvalitní informační výstupy s vysokou přidanou hodnotou. Hlavními výhodami našich služeb je kvalita, rychlost a přehlednost. Vizualizace informací zaručuje našim klientům snadnou orientaci v řešeném problému.

Legální shromáždění informací k zadané problematice
z různorodých informačních zdrojů

Umíme vyhledat a shromáždit informace z různorodých zdrojů podle zadání. Jedná se o informační produkty běžně nazývané rešerše, přehledy, monitoringy, studie nebo analýzy. Na trhu existuje řada firem, které dodávají informační produkty. Výsledkem těchto služeb je mnohdy výstup, který obsahuje velké množství neuspořádaných informací, které uživatelé zahlcují a unavují. Nabízíme víc.

 

Zmapování získaných informací analytickými metodami
a sestavení poznatkové báze

Vyhledané a shromážděné informace umíme analytickými metodami zmapovat a sestavit pro ně poznatkovou bázi. Poznatková báze je složená z objektů, vazeb a atributů, které přesně charakterizují řešenou problematiku klienta. Díky různým typům analýz dokážeme odhalit klíčová fakta a na první pohled skryté souvislosti. Využíváme vizuální formy prezentace informací v podobě vztahových a časových diagramů (pavouci) nebo v kontextu geografické polohy či hodnot různých atributů.

 

Sumarizace a názorná prezentace klíčových faktů
a souvislostí dle potřeb klienta

Odhalená fakta a souvislosti umíme interpretovat a prezentovat v přehledných a srozumitelných výstupech ve formě diagramů. Řídíme se známou zkušeností: jeden obrázek je víc jak 1000 slov.

 

Faktor času

Jsme si dobře vědomi toho, že nedílnou hodnotou požadované informace je rychlost, resp. včasnost, jejího dodání. Pro naše klienty jsme proto schopni zajistit:

Přijímání a zpracování operativních požadavků v libovolné dohodnuté době (hot-line).

Okamžité doručování nově zjišťovaných informací (kontinuální monitoring zdrojů).

© Copyright 2016 Wellpeg, s.r.o.