Wellpeg

Výsledná cena našich produktů a služeb je vždy výsledkem dohody s klientem. Při kalkulaci nicméně vycházíme ze tří kritérií:

Časová náročnost a ceník různých typů prací.

 

Náklady na využívání placených zdrojů, resp. na získání informací, např.:

 

přístupy k různým databázím,

výpisy z katastru nemovitostí,

finanční analýzy, analytické zprávy, atd.

 

Požadavky na rychlost a kvalitu zpracování informací dle pravidla:

 

kvalitní a rychlé informace nemohou být levné,

levné a kvalitní informace nemohou být rychle,

rychlé a levné informace nemohou být kvalitní.

© Copyright 2016 Wellpeg, s.r.o.