Wellpeg

Každá organizace, každý její řídící a tvůrčí pracovník, potřebuje sledovat a efektivně využívat informace ze svého okolí. Tato činnost je prováděna většinou nesystematicky a neefektivně a na úkor produktivního využití času. Tak jako efektivní provádění jakékoliv jiné činnosti, tak i efektivní zpracování informací vyžaduje profesionální znalosti, zkušenosti a nástroje.

Dohodněte si nezávaznou schůzku, kde Vám ukážeme, jaké informace můžete mít, když využijete našich profesionálních služeb. Ušetřete drahocenný čas svých vlastních pracovníků.

 

Legálně shromáždíme informace k zadané problematice z různorodých zdrojů.

Zmapujeme získané informace analytickými metodami a sestavíme poznatkovou bázi.

Sumarizujeme a názorně prezentujeme klíčová fakta a souvislostí dle potřeb klienta.

© Copyright 2016 Wellpeg, s.r.o.